SERVICII

Consultanta in domeniul achizitiilor publice, privind:

  Derularea procedurilor de atribuire prin mijloace electronice ( SEAP):
        - postarea datelor achizitiei online
        - participarea in cadrul comisiei de evaluare ca expert extern cooptat
        - asistenta in redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari
        - formularea solicitarilor de clarificari referitoare la elementele 
          ofertelor depuse
        - asistenta in redactarea raportului de atribuire
        - suport in rezolvarea contestatiilor

Realizarea documentatiei de atribuire in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice traditionale si/sau prin mijloace electronice:
  
        - anuntul de participare
        - fisa de date a achizitiei
        - caietul de sarcini
        - modelul de contract
        - formulare

Inregistrarea in SEAP
Verificarea conformitatii documentatiei de atribuire
Propuneri de modificare si completare a documentatiei de atribuire in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice traditionale si/sau derulate prin mijloace electronice
Asistenta tehnica in derularea procedurilor de atrbuire prin mijloace electronice
Monitorizarea procedurilor de atribuire prin mijloace electronice
Crearea catalogului electronic in SEAP pentru ofertanti
Realizarea planului de achizitii
Asistenta privind realizarea procedurilor de achizitie pentru proiectele cu finantare europeana
Obtinerea si utilizarea semnaturii electronice

* Nota: Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne solicitati clarificari la adresa: contact@saps.ro Trainig

Utilizarea sistemului electronic de achizitii publice - SEAP
Concesiuni
Cadrul achizitiilor publice

* Nota: 1. Pentru personalizarea training-ului va rugam sa ne transmiteti propuneri la adresa: contact@saps.ro 
* Nota: 2. Training se poate organiza cu un numar minim de solicitanti in functie de locatia stabilita de comun acord.Servicii IT

Servicii Retele IT;
Servicii Consultanta IT;
Consultanta Software;
Consultanta Hardware;
Securizare Retele;
Audit Retele;
Audit/Securizare Servere;
Instalari si configurari - gateway, e-mail, dhcp, file server pe platforma Linux si Windows;
Servere aplicatii;
Politici de Securitate;


Team building

Delta Dunarii - Propuneri: Dunarea Salbatica
Munte
Mare
Locatii alese de beneficiar

* Nota:  Team building se poate organiza cu un numar minim de solicitanti in functie de locatia stabilita de comun acord.             Doar cu noi ideile devin realizari !

NoutăţiCalendar Cursuri SAPS

Calendar of Events

mouseovermouseovermouseovermouseover